Dongcheng เครื่องเจียรคอยาว S1S-FF-150 (6”)

กำลังไฟฟ้า 1200 W
ขนาดหินเจียร 150 mm
ขนาดของสกูรกลาง 20 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 5000 rpm
นํ้าหนัก 4.7 kg

Contact us

Facebook